Deutsch/German العربية/ Arabic TŘrkše/Turkish Cesky/Czech 中文/Chinese Română/Romanian Svenska/Swedish Ελληνικά/Greek Polski/Polish Italiano/Italian Franšais/French Espa˝ol/Spanish English/English Русский/Russian

 

 PROPHYLAXE na nejvyšší úrovni

Vítáme Vás v našem EHRLICH PROPHYLAXE
„Naše zakázka je Vaše srdce“ napsali jsme na naši vlajku a nabízíme Vám vysoce kvalitativní přírodní výrobky, stejně jako heart sreening program "KARDiVAR" v šesti jazycích. (turecký jazyk byl právě dokončen! 03.09.2010) Klademe zvláštní hodnotu na vysoce kvalitní obsahové látky, šetrné zpracování a obsáhlý německý a evropský management kvality.


Přislíbíme Vám: „PROPHYLAXE na nejvyšší vědecké úrovni”
Pod slovem Prophylaxe (řecky προφύλαξις, „Ochrana“, „Prevence“, ze strarořeckého προφυλάσσω, „chránit“; srovnej pro-) se rozumí opatření k předcházení nemocí. Synonymem k tomu je slovo prevence (z latinského praevenire, „předejít“, „zabránit“). V souvislosti s předcházením nemocí na jedné straně a podporou zdraví na straně druhé má pojem prevence částečně společný a částečně rozdílný význam. V medicíně platí jako rozumné chránit zdraví prevenčně. Některá opatření PROPHYLAXE se prokázala jako úspěšná k včasnému rozpoznání problému v organizmu, jako například srdeční měření, stejně jako BioVital k PROPHYLAXE pro Vaše srdce. Ve stárnoucích společnostech onemocní ve světe ročně kolem dvanácti miliónů lidí na rakovinu, jenom v Německu je to více ne× 400.000 pacientů za rok. Onkologie (z řeckého. όγκος „otok“ a λόγος „nauka“). "Zvýšené Resveratrol-koncentrace (BIOTIVIA) tím chrání před rakovinou, trombózou, Azheimerovou chorobou, cukrovkou, vysokým tlakem a arteriosklerózou".
 
„PROPHYLAXE na nejvyšší vědecké úrovní”
PROPHYLAXE: "ochrana před tím, ne× se něco stane
PROPHYLAXE u auta je Vám ji× známa!
Váš Willi Ehrlich
 
PROPHYLAXE u auta je Vám ji× známa!
Dobrou variabilitu srdeční frekvence dosáhne tělo, kdy× nastane rovnováha mezi sympatikem a parasympatikem (sympatikus = plynový pedál u auta bude stlačený a parasympatikus = brzda je udr×ovaná v dobrém technickém stavu a je zodpovědně nasazena.

Zdravotní péče se vyplácí i pro podniky
look after your heart...Podniky podle studie mů×e mít prospěch, pokud se obávají, ihned o zdraví svých spolupracovníků: "Podniky obdr×í tři pro ka×dé euro, které stráví na preventivní opatření, zpět".
 
Pro studii s 30 mezinárodních společností byly posouzeny a přibli×ně polovina zeptal podniků investovány do vnitřní preventivních programů. Vzhledem k vysokým čistým výnosem, který přinese investice do zdraví, tento poměr je však překvapivě nízký.
 
Zvyšující se prosperita v průmyslu a rozvojové země povede v příštích letech k výraznému nárůstu chronických onemocnění. Studie dospěla k výsledku, ×e vzhledem k vá×ným následkům, musí podniky převzít větší odpovědnost za zdraví svých spolupracovníků v budoucnosti.
 
Studie uvádí následující výhody z provozních zdravotní péče:

  • Sní×ení nákladů do doby chybí
  • Sní×ení nákladů na trvalé sní×ení hodnoty výkonnosti zaměstnanců
  • Zvýšení atraktivity zaměstnavatele na zdravotní závazek podniku

Poslední bod je důle×itý z pohledu demografického, proto×e v budoucnu zaměstnavatelé budou bojovat o několik odborníků!
 
Zdravé investice v příštích deseti letech pro své zaměstnance.